DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika – dospělí 3 hod. (14 - 99 let)

Kurz se zaměřuje na prohlubování vztahu k výtvarnému umění skrze vlastní tvůrčí zkušenost a je určen všem zájemcům od čtrnácti let. Jedná se o tříhodinový kurz. Frekventanti si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky kresebné, malířské i grafické - např. malbu akrylem, akvarelem, linoryt, suchou jehlu. Nabídnuta je jim variace témat a žánrů - např. studie aktu podle modelu, zátiší, abstraktní malba, práce s omezenou barevností, portrét, interpretace či volná kopie. Způsob práce v menší skupině vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru vhodnou k rozvoji vlastních možností i k aktivnímu odpočinku. Podstatou setkávání jsou osobní korekce a konzultace i společné diskuse během procesu tvorby a kurz lze tedy individuálně pojmout různým způsobem.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4900 Kč
Cena za pol.: 2550 / 2550 Kč
ST 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Horáková Šárka

Podobné

Keramika – modelování čt. 3
Výtvarný ateliér (pá 2)
Šití – mírně pokročilí
Šití – začátečníci
Keramika – dospělí 1
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Tančírna – moderní výrazový tanec
Keramika – točení na kruhu 3
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Výtvarný ateliér (pá 1)