DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – dospělí – Berenreiter (19 - 99 let)

Výuka kytary klasické (španělka), akustické i elektrické. Díky znalostem vývojové psychologie, psychologie hudební a psychologie osobnosti je důraz kladen na individualitu vyučovaného, a sice s přihlédnutím ke schopnostem a aktuálnímu vývoji a zralosti. V mimořádných případech jsou proto přijímány i děti v předškolním věku.

Žákům jsou vštěpovány základy hry na kytaru v souladu s běžnými i alternativními osnovami výuky. Mírně, středně a více pokročilí jedinci se později specializují a osvojují si jednotlivé techniky hry specifické pro ten či onen žánr, styl a zaměření. Program výuky je koncipován jako moderní, pružně a dynamicky se vyvíjející proces, který reflektuje přání, možnosti a schopnosti každého z žáků.

V kurzech se naučíte hrát na kytaru z not, ale i bez nich. Pochopíte harmonii, seznámíte se s akordy, s jejich stavbou či zápisem a použitím. Zahrajete si své oblíbené písně, doprovodíte svůj vlastní zpěv a problém nebude ani třeba s populárními písněmi. Pokročilí žáci a studenti se mohou seznamovat také s improvizací.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8600 Kč
Cena za pol.: 4400 / 4400 Kč
PO 12:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 3 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Berenreiter David

Podobné

Zpěv – dospělí – Sklenářová
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – skupinka
Klavír – Barbora Pirohovičová
Dechové nástroje – dospělí – Štefanová
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Zahradnický kroužek pro dospělé
Klavír, úterý – Denis Dinga
Dospělý pěvecký sbor KS
Bicí Carl Warwick – středa
Kytara – dospělí – Hábl