DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOdesign (8 - 11 let)

Tento kroužek je určen pro začátečníky.

Podstatou těchto kroužků je hlavně navrhování funkčního designu robotů v softwarovém programu LEGO Digital Designer a následná konstrukce včetně programování robotů ze stavebnice LEGO MINDSTORM EV3.

Při navrhování designu a konstrukce robota si děti procvičují technické myšlení a představivost. Začínají jednoduchými konstrukcemi a postupně se tyto konstrukce stávají složitějšími, až vytvoří funkčního robota.

Cílem kurzu je rozvíjet u dětí technické myšlení, naučit je základům mechaniky, seznámit je se základními konstrukcemi strojů, principy mechanismů a se základy programování. Děti se učí pracovat soustředěně a plánovitě a zpětně vyhodnocovat vlastní řešení. Důraz je kladen na týmovou spolupráci a schopnost obhájit a prezentovat vlastní postupy.

Základním výukovým nástrojem kurzu jsou robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3. Výuka žáků je hravá a doplňována o praktické ukázky a názorná vysvětlení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 17:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC učebna (přízemí)
Petr Bittner, bittner@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Farry Renata

Podobné

Chovatelství pro nejmladší 1
Malí kutilové (st)
Chovatelství 4
Divadelní ateliér
Kynologie
Zahradnický kroužek pro mladší
Chovatelství a teraristika 1
LEGOrobotika pro začátečníky – BOOST
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1
LEGOrobotika pro začátečníky – BOOST