DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOrobotika – začátečníci (8 - 11 let)

Tento kroužek je určen pro začátečníky. Podstatou těchto kroužků je konstrukce a programování robotů ze stavebnice LEGO NXT.
Při stavbě robotů si děti cvičí jemnou motoriku, technické myšlení a představivost. Začínají jednoduchými konstrukcemi a postupně se tyto konstrukce stávají složitějšími, až vytvoří funkčního robota. Práce je zprvu hlavně mechanická, ale postupně se více přesouvá do oblasti práce s počítačem a základů tvorby programů pro řízení vytvořených konstrukcí.
Cílem kurzu je rozvíjet u dětí technické myšlení, naučit je základům mechaniky, seznámit je se základními konstrukcemi strojů, principy mechanismů a se základy programování. Učí se pracovat soustředěně a plánovitě a zpětně vyhodnocovat vlastní řešení. Důraz je kladen na týmovou spolupráci a schopnost obhájit a prezentovat vlastní postupy.
Základním výukovým nástrojem kurzu jsou robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT 1.0 a 3.0. Výuka žáků je hravá a doplňována o praktické ukázky a názorná vysvětlení.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC učebna (přízemí)
Petr Bittner, bittner@ddmpraha.cz

Lektoři

Farry Renata

Podobné

PC grafika
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
3D tisk – začátečníci
LEGOrobotika – pokročilí
Odysea mysli I
LEGOmechanika – začátečníci
Parádní věda 1 – Stanice techniků
3D tisk – pokročilí
Elektronika pro nejmenší (po 15.00)
Fotoklub Líheň – ateliér 1