DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

MJ studio - studiáček (4 - 6 let)

  • základní pohybová výchova pro nejmenší děti
  • zásady správného držení těla
  • rozvoj pohybových schopností a hudebního cítění dětí
  • 16 lekcí za pololetí

 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ST 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Taneční sál (2. patro)
Mgr. Milana Ježková, milana.jezkova@ddmpraha.cz, 222 333 834

Lektoři

Ježková Milana

Podobné

Hudebně-taneční školička
Králíčci 16 h
Morčátka 16 h
Křečci 16 h
Chovatelství pro nejmladší 3
Zahradnický kroužek pro mladší
Zpívánky pro předškoláky
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Taneční přípravka
Morčátka 17 h