DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Moderní tanec 1 (6 - 9 let)

Velký význam u moderního tance hraje hlavně výraz a schopnost komunikovat skrze pohyb s divákem. Za pomoci hudby lze tak vytvořit celkovou atmosféru tanečního čísla.
Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni.


Vybavení:  pohodlné oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Spektrum (1. patro)
Bc. Soňa Zlatníková, Dis., zlatnikova@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Zlatníková Soňa

Podobné

Badminton I.
Letečtí modeláři (pá)
Železniční modeláři (st)
Jóga pro děti
Kytara – pokročilí (Iveta)
Street dance 1
Taneční přípravka I – MŠ Čínská
Disco dance
LEGOmechanika (čt 14.00)
Ateliér Kopretina