DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Moderní tanec 2 (10 - 15 let)

Velký význam u moderního tance hraje hlavně výraz a schopnost komunikovat skrze pohyb s divákem. Za pomoci hudby lze tak vytvořit celkovou atmosféru tanečního čísla.
Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni.


Vybavení:  pohodlné oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Spektrum (1. patro)
Bc. Soňa Zlatníková, Dis., zlatnikova@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Chemie Z2b
Jóga pro děti
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Elektronika pro pokročilé
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
Fotoklub Líheň – ateliér 4
LEGOrobotika (čt 16.00)
Chovatelství a teraristika 2
Fotoklub Líheň – ateliér 2
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj