DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pastelka 1 (4 - 6 let)

Pastelka je výtvarný kroužek pro předškolní děti zaměřený na spontánní výtvarný projev. Hlavním úkolem je podněcování dětské formy tvořivosti.
Dětem je možné zvlášť zajistit převod z vybraných mateřských školek z Karlína.
Důležitější než výsledek je pozitivní zážitek z průběhu tvoření. Děti poznají výtvarný projev jako možnost sebevyjadřování a seznámí se s jiným způsobem vedení, než jaký znají od rodičů nebo jiných autorit. Získají také důležitou dovednost potřebnou pro úspěšný vstup do školy – správné uchopení tužky (rozvoj grafomotoriky). Cílem je také podpora představivosti, fantazie a výtvarného myšlení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí
ST 13:00-14:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Výtvarný ateliér – ml. děti 3
Výtvarný ateliér – ml. děti 4
Modelářská kadetka (po)
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Elektronika pro nejmenší (po 15.00)
Parádní věda 1 – Stanice techniků
Keramika – starší děti 1
Pastelka 2
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Klavír (Mirek)