DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pastelka 2 (4 - 6 let)

Pastelka je výtvarný kroužek pro předškolní děti zaměřený na spontánní výtvarný projev. Hlavním úkolem je podněcování dětské formy tvořivosti.
Dětem je možné zvlášť zajistit převod s vybraných mateřských školek z Karlína.
Důležitější než výsledek je pozitivní zážitek z průběhu tvoření. Děti poznají výtvarný projev jako možnost sebevyjadřování a seznámí se s jiným způsobem vedení, než jaký znají od rodičů nebo jiných autorit. Získají také důležitou dovednost potřebnou pro úspěšný vstup do školy - správně uchopení tužky (rozvoj grafomotoriky). Cílem je také podpora představivosti, fantazie a výtvarného myšlení.
Dětem je možné zvlášť zajistit převod s vybraných mateřských školek z Karlína.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 13:00-14:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Výtvarný ateliér - ml. děti 4
Keramika - mladší děti 1
Elektronika pro nejmenší (po)
Modelářská kadetka (út)
Malý hudebník (po)
Výtvarný ateliér - ml. děti 1
Výtvarný ateliér - ml. děti 3
Elektronika pro nejmenší (út)
Pastelka 1
Sportovní přípravka III - MŠ Čínská