DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Scratch pro pokročilé (8 - 13 let)

Kroužek je určen pro dětí, které už umí v prostředí Scratch pracovat a vytvářet programy. Kroužek rozvíjí znalosti dětí a zaměřuje se na tvorbu složitějších projektů s využitím více proměnných a pokročilých funkcí.
Děti budou pracovat na svých dlouhodobých projektech v podobě počítačových her, interaktivních příběhů a aplikací. Scratch je vizuální programovací nástroj, který rozvíjí logické myšlení, dovednosti tvorby algoritmů, ale také kreativitu při tvorbě vlastních projektů.

Děti by měly být schopny si v rámci kroužku naprogramovat i složitější hry, jako je například tato Únikovka pro DDM


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí za pololetí
ÚT 15:00-16:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
3D tisk (3. patro)
Petr Bittner, bittner@ddmpraha.cz

Lektoři

Bittner Petr

Podobné

Chovatelství s akvaristikou
Zahradnický kroužek pro mladší
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Malí kutilové (st)
Divadelní ateliér
Výtvarný ateliér (út 2)
Parádní věda 3 – Stanice přírodovědců
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Šerm – historická sebeobrana 1 (8–12 let)
Ateliér textilní tvorby I