DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Převod – klub – Míčovky / Kollárova (3 - 6 let)

Zajistíme převod vašeho dítěte z MŠ Pernerova na kroužek Míčové hry pro nejmenší konaný v tělocvičně VOŠ Kollárova. Vaše děti vyzvedne náš zaměstnanec a doprovodí je na místo konání zájmového kroužku, kde jej předá lektorovi vybraného zájmového útvaru.
Během cesty děti hrají hry, zpívají písničky, povídají si o přírodě, dopravních značkách apod. Převod dětí není automatickou součástí zájmového útvaru, je nutné se na něj přihlásit samostatně.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 300 Kč
Cena za pol.: 150 / 150 Kč
ST 16:00-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 821

Lektoři

Podobné

Odysea mysli I
Metoda FIE – Standard I. – skupinová
Převod – klub – MŠ Pernerova / keramika
Převod – klub – MŠ Pernerova / balet
Převod – klub – Angličtina pro nejmenší
Myšky 13 h
Převod – Oddíl Pulci
Zahradnický kroužek pro mladší
Modelářská přípravka (út)
Kašpárek – dětský divadelní kroužek