DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Převod – klub 1b / pondělí / 15–16 h (6 - 10 let)

Zajistíme převod vašeho dítěte ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ P. Strozziho na kroužky do Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy. Vaše děti vyzvedne náš zaměstnanec v družině či na obědě a doprovodí je do Karlínského Spektra, kde jej předá lektorovi vybraného zájmového útvaru.
Během cesty děti hrají hry, zpívají písničky, povídají si o přírodě, dopravních značkách apod. Konkrétní časy a místa vyzvedávání nejsou stanoveny, záleží na zájmu ze strany rodičů. Minimální počet pro zavedení skupiny převáděných dětí je 6 účastníků. Převod dětí není automatickou součástí zájmového útvaru, je nutné se na něj přihlásit samostatně.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 700 Kč
Cena za pol.: 350 / 350 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí
PO 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Hříbalová Magdalena

Podobné

Turistika
Převádění ze škol 
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Odysea mysli II
Odysea mysli I
Výletník pro předškoláky
Převod – klub 4a / čtvrtek / 13–14 h
Převod – klub 2a / úterý / 13–14 h
Keramika (čt 14.30)