DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Příprava talentové zkoušky (14 - 99 let)

Nabízíme přípravu k talentové zkoušce na školy výtvarného zaměření: osmiletá gymnázia s výtvarnou profilací, střední a vysoké umělecké školy. Kurzem provází absolventka učitelství výtvarné výchovy na katedře výtvarné výchovy v Českých Budějovicích, která sama prošla talentovými zkouškami a pohybuje se v oboru. V menším kolektivu studentů jsme schopní připravit studenty individuálně, případně i poradit se samotným výběrem vhodné umělecké školy.
Těžiště kurzu tvoří studijní kresba a malba zátiší, portrétu, figury, která je univerzálním základem pro výtvarné přemýšlení. Věnovat se budeme i volným tématům. Naučíme se pracovat s perspektivou, stínovat, míchání a práci s barvou, používat kánon proporcí.
Zaměříme se na budování portfolia každého žáka. Kurz by měl vést studenty pomocí individuálního přístupu k osvojení základů výtvarného projevu a přiblížit je orientaci v oboru.
Včasná příprava tvoří velkou část úspěchu u talentové zkoušky!

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 18:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Havel Tomáš

Podobné

Keramika - dospělí 1
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Chemie
Keramika – modelování čt. 4
Keramika – modelování čt. 3
Keramika - modelování út 2
Tiffany 2 - čtvrtek
Chemie
Keramika - točení na kruhu 3 obs.