DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Street dance 2 (10 - 15 let)

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace.
Mezi taneční techniky a styly, které lze do street dance zařadit, patří hip hop new style, hip hop old style (klasický, počáteční hip hop), hype, funky, součástí toho je jako úplně první lockin, dále pak poppin a house. Všechny tyto tance jsou neoddělitelně spjaty s konkrétní hudbou a životním stylem. Street dance je vhodný pro chlapce i dívky.

Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni.


Vybavení:  pohodlné oblečení, obuv do sálu

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí/pololetí
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Pohybové studio (přízemí)
Bc. Soňa Zlatníková, Dis., zlatnikova@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň – ateliér 7
Chovatelství a teraristika 1
Akvaristika a teraristika
MJ studio – soubor 3
Badminton II.
Chovatelství v praxi
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Parádní věda 2 – Stanice techniků
LEGOrobotika (st 17.30)