DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Šachy – děti / mírně pokročilí (7 - 17 let)

Královská hra pro přemýšlivé děti, ale i dospělé hráče.
Cílem kurzu zejména pro děti není výchova šachových mistrů, ale všestranný rozvoj mentálních schopností, kritického a kreativního myšlení. Hra podporuje koncentraci, trpělivost, vytrvalost, schopnosti spojené s analyzováním a myšlením ve variantách.
S nácvikem pohybu figur se děti přirozeně učí orientovat v prostoru a seznamují se s pojmy jako vodorovný, svislý, úhlopříčka. Během kurzu trénují svou pozornost a vytrvalost, aby dosahovaly příznivých výsledků při hře. Tyto vlastnosti jsou důležité i pro podávání dobrého výkonu ve škole. Děti procvičují schopnost rozhodnout se a nést za své rozhodnutí zodpovědnost. Výhodou je, že důsledky svého rozhodnutí poznají velmi rychle. Pochopí význam zásady "nejprve mysli, pak konej". Podání ruky na začátku i konci partie učí děti respektu k soupeři.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  15lekcí na pololetí
PO 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Multiklub (1. patro)
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Přibylová Růžena

Podobné

Teraristika pro mírně pokročilé
Paleontologie
Ornitologie pro starší
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – skupinka
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Výtvarný ateliér (pá 2)
Přírodověda v praxi
Poznávání přírody
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2