DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Taneční přípravka (3 - 6 let)

Kroužek učí děti jednoduchým tanečkům a písničkám a upevňuje tak jejich kladný vztah k hudbě a pohybu. Taneční přípravka je určena pro děti od čtyř do šesti let.
Činnosti budou vedeny hrou a jejich nenáročná forma bude vhodná pro mladší účastníky. V kroužku nebudou děti drilovat taneční sestavy, ale bude se brát ohled hlavně na jejich radost z pohybu.


Vybavení:  pohodlné oblečení, obuv do sálu

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 14:00-14:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Pohybové studio (přízemí)
Bc. Soňa Zlatníková, Dis., zlatnikova@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Sportovní školička
Hudebně-taneční školička
Výletník pro předškoláky
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění
Centrum pro předškolní děti
Převádění ze škol 
Prográmky pro rodiče s dětmi