DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Taneční soubor - A Balli (18 - 99 let)

Taneční soubor provozující historický tanec.

Ceny a termíny

ČT 19:00-21:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC učebna (přízemí)
Mgr. Milana Ježková, milana.jezkova@ddmpraha.cz, 222 333 834

Lektoři