DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Taneční soubor Tempus Fugit (18 - 99 let)

Taneční skupina Tempus Fugit se zabývá historickými tanci z období gotiky, renesance a částečně i baroka. V našem repertoáru naleznete jak scénické tance, tak ty zrekonstruované. Skupina začala fungovat pod DDM hl. m. Prahy v roce 2012, takže se může zdát, že nemá příliš mnoho zkušeností, ale opak je pravdou. Tempus Fugit vznikl přetvořením Souboru starého tance Regii Caroli regis, který má dlouhou taneční historii započatou již v roce 1998. Krom tanečního umění se také zabýváme amatérským divadlem, módními přehlídkami a dalšími aktivitami. Velmi rádi přivítáme nové nadšené členy.
15 týdnů za pololetí


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí
ČT 19:30-21:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Mgr. Milana Ježková, milana.jezkova@ddmpraha.cz, 222 333 834

Lektoři

Podobné

Jóga pro dospělé
Kurz šití na stroji pro dospělé PO
Taneční soubor Chasa
Taneční soubor Šarvanci / lidové tance
Taneční soubor Trn v oku / Chůdadlo
MJ studio – soubor 1/2
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Zahradnický kroužek pro dospělé
Taneční soubor Impuls
Taneční přípravka I – MŠ Čínská