DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Turistický oddíl – Tuláci (6 - 12 let)

Jsme turistický oddíl zabývající se celoroční činností s dětmi. Pořádáme v rámci celoročního programu hry a zároveň každé léto pořádáme tábor v naší základně Zátoka pláňat u Keblova. Přes rok s dětmi pořádáme každou středu schůzky, minimálně jednou za měsíc výpravy do přírody, kde poznáváme nová místa a nové dovednosti. Patříme pod Mladé ochránce přírody, a i proto se snažíme děti vést ke kladnému vztahu k přírodě. Tuláci jsou oddíl s dlouholetou tradicí a širokými vazbami po celé České republice. Více informací o oddíle na www.tulaci-karlin.webnode.cz.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ST 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Klubovna (3. patro)
Olan 222 333 818; Tonda 721 602 984; Blesk 739 038 176

Lektoři

Podobné

Chemie P1
Badminton I.
Badminton II.
Chovatelství a teraristika 2
Kameníček pro starší
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Klavír (Mirek)
Odysea mysli II
Akvaristika a teraristika