DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Vodácko-turistický oddíl – Regent (8 - 15 let)

Jedná se o vodácko-turistický oddíl přátelského až rodinného typu. Zaměřuje se na rozvoj samostatnosti a poznání všech koutů České republiky. Kolektiv je tvořen dětmi od 7 let. Každý měsíc se pořádá víkendový výlet, o jarních prázdninách lyžařsko-snowboardový kurz a v létě se vyráží na dvoutýdenní putovní tábor na české řeky.
STRÁNKY ODDÍLU


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Vodácko-turistický oddíl – Lvíčata
Badminton I.
Badminton II.
Opona – dětský divadelní kroužek
Vodácko-turistický oddíl – Neptun
Jóga pro děti
Klavír (Mirek)
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
Špendlík – šití a tvoření
Vodácko-turistický oddíl – Vydry