DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Vodácko-turistický oddíl – Tygři (10 - 15 let)

Vodácko-turistický oddíl mládeže zaměřený především na výcvik, jak jezdit na kajaku a kanoi a mnoho dalšího, co s vodou souvisí. Se zkušenějšími se pak účastníme vybraných závodů ČSK. Celoroční činnost je doplněna o akce pěší turistiky (často pod širákem), poznáváním historických památek, štol, jeskyní a dalšího zajímavého v naší vlasti. Během zimních měsíců splouváme méně náročné české toky. Na schůzkách a akcích se též věnujeme dalším dovednostem, jako je zacházení s mapou, buzolou, vázání uzlů, morseovku, šifrovaní... a mnoho dalších méně či více užitečných věcí a dovedností. Dále pak vodácké teorii a základům první pomoci. V oddíle se na vybraných akcích hraje air-soft.


Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 16:45-18:45


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Pyškot, 774 154 104, vladimir.belaska@seznam.cz, Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Bělaška Vladimír

Podobné

Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Kytara – pokročilí (Iveta)
Ruční práce
Vodácko-turistický oddíl – Neptun
Výtvarný ateliér (út 1)
Železniční modeláři (po)
Kynologie I.
Zábavná fyzika a chemie
Fotbálek
Vodácko-turistický oddíl – Mokro