DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Basketbal 2. stupeň (10 - 15 let)

Tento kontaktní sport podporuje nejen sportovního ducha dětí, smysl pro pravidla, ale i rozvíjí schopnosti pro týmovou hru a práci ve skupině. Důležitá je hlavně radost ze hry.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 16:00-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Podobné

Teraristika pro mírně pokročilé
Pokusy
ZŠ Chvaly – Aikido/sebeobrana
Ateliér textilní tvorby II
Vodácko-turistický oddíl – Vydry
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Ornitologie pro mladší
Teraristika 2
Elektronika pro pokročilé
ZŠ Chmelnice – Florbal 1. třída