DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Dramaťák (6 - 12 let)

Dramaťák rozvíjí osobnost dítěte dramatickou hrou, která je dětem vlastní. Je to vlastně taková zkouška na nečisto. Děti si mohou zkoušet své postoje v různých fiktivních situacích, mohou je opakovat a hledat různé řešení. Děti se učí pracovat s dechem a mluvou, kultivovaně se pohybovat. Pracují s literaturou, která je obohacuje o nové hodnoty a je jimi interpretována. Děti se podílí na sólovém projevu i kolektivním (divadelním) tvaru.
16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 14:30-15:30


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Podobné

LEGOmechanika (čt 15.30)
Chemie P2a
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
LEGOmechanika (st 17.00)
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Kameníček pro starší
Chemie P1
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Dramec – divadelní soubor Babočky