DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Keramika 4 (1.–2. třída) (6 - 8 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Podobné

LEGOrobotika (čt 16.00)
Ateliér grafiky na počítači
LEGOmechanika (čt 14.00)
Elektronika pro pokročilé
LEGOmechanika (čt 15.30)
Výtvarný ateliér – st. děti 3
LEGOrobotika (st 17.30)
Tanec hrou (5–6 let)
Kurz šití na stroji pro dospělé ČT
ZŠ Chvaly – Výtvarník