DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Sportovní hry 2 (6 - 7 let)

Kroužek sportovních her pro děti z 1. a 2. tříd nabízí možnost naučit účastníky základním pohybovým hrám s míčem i bez něj, rozvíjí koordinační a pohybové schopnosti dětí, ale hlavně se snaží v dětech vypěstovat základní pohybové návyky a vybudovat dobrý vztah k pohybu, sportu. Základním kamenem je fair play.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 14:00-15:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Podobné

Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Atletika – dorost
Kynologie
Míčové hry 2 / Kollárova
ZŠ LN – Míčové hry – mladší
Atletická škola
Letečtí modeláři (čt)
Výtvarný ateliér (pá 1)
Elektronika pro pokročilé
Lezení a lanové aktivity 1