DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chvaly - Angličtina B (9 - 10 let)

Přihlašování na ZŠ Chvaly bude zahájeno 1. 9. 2020. Terním konání kroužku bude upřesněn.
Výuka pro děti které chodili již v loňském roce, podle zásad učitele národů s lektorkou vyučující více jak 15 let v USA.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč


Adresa a kontakt

ZŠ Chvaly, Praha 9
Václav Skočdopole, vasek.lodenicevltava@volny.cz, 602 463 980

Lektoři

Podobné

Železniční modeláři (st)
Zdravotník - základy první pomoci
Automodeláři (po)
Ateliér grafiky na počítači
Výtvarný ateliér (út 2)
Výtvarný ateliér (pá 2)
Šerm – historická sebeobrana 1. (8–12 let)
Letečtí modeláři (út)
ZŠ Chvaly - Angličtina A
Výtvarný ateliér (pá 1)