DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chvaly – Bohemica šerm (15 - 99 let)

Přihlašování na ZŠ Chvaly bude zahájeno 1. 9. 2020. Termín konání kroužku bude upřesněn.
Česká krev se nezapře od středověku po dnešní dny, jak dokazují vyznavači železa a rytířských ctností.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ST 18:00-19:30


Adresa a kontakt

ZŠ Chvaly, Praha 9
Václav Skočdopole, vasek.lodenicevltava@volny.cz, 602 463 980

Lektoři

Podobné

Atletika – žactvo
Výtvarný ateliér (út 2)
Atletika – dorost
Výtvarný ateliér (út 1)
Teraristika pro mírně pokročilé
Chovatelství pro starší 3
Fotoklub Líheň – ateliér 2
Letečtí modeláři (út)
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1