DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chvaly – Flétna B (9 - 15 let)

Přihlašování na ZŠ Chvaly bude zahájeno 1. 9. 2020. Termín konání kroužku bude upřesněn.
Umět si od mala "pískat si do noty" pro radost i do nepohody.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 13:00-14:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chvaly, Praha 9
Václav Skočdopole, vasek.lodenicevltava@volny.cz, 602 463 980

Lektoři

Podobné

Kytara, Martin Bureš – individuální výuka, pondělí
ZŠ Chvaly – Flétna C
Kameníček pro starší
Kytara – začátečníci (Petra) – skupinka
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
Klavír/klávesy – individuální lekce, pokročilí (Aneta)
Klasická kytara – lekce pro začátečníky a mírně pokročilé
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Klavír, pátek – Jakub Horváth
Fotoklub Líheň – ateliér 5