DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / 1.–3. tř. / čt (6 - 9 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Bartosinská Pavla

Podobné

ZŠ Chvaly – Doveda
Fotoklub Líheň – ateliér 7
Letečtí modeláři (pá)
LEGOrobotika (čt 17.30)
Modelářská přípravka (po)
Chovatelství 4
ZŠ Chvaly – Keramika
Ateliér grafiky na počítači
Chovatelství pro nejmladší 2
Elektronika pro začátečníky