DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / předškoláci / út (4 - 6 let)

Lektorka si na přání rodičů může vyzvedávat děti v MŠ Lyčkovo náměstí v budově, která se nachází na Lyčkově náměstí, děti ze z MŠ Pernerova bohužel vodit nelze, po kroužku si je rodiče musí vyzvednout v keramické dílně na ZŠ Lyčkovo náměstí, do školky zpět už děti nevezmou.
Keramické tvoření různými technikami (z válečků, plátů, modelováním) na zadaná témata, pod vedením zkušené paní učitelky. Kurz je určen pro předškolní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 15:45-16:45


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Sypalová Marie

Podobné

Výtvarný ateliér – ml. děti 4
Králíčci 17 h
Modelářská přípravka (po)
CPD Žlutá Vlaštovka
Křečci 15 h
Ateliér Kopretina
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Kurz šití na stroji pro děti PÁ
Křečci 16 h
Výletník pro předškoláky