DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Klavír 3 – Přikrylová (6 - 15 let)

Kroužek je již obsazen, přihlašujeme jen náhradníky, kdyby se uvolnilo místo. Přednostně pokračují žáci z minulého roku, ostatní jsou jen náhradníci na doplnění uvolněných termínů. Výuka je jak pro začátečníky, tak pro ty, co mají základy za sebou a mohou rovnou pracovat na rozvoji v pokročilejších skladbičkách.
Výuková hodina trvá 45 minut.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
ST 14:15-17:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Přikrylová Klára

Podobné

Chovatelství v praxi
Bicí Carl Warwick – pondělí
Kytara – děti – Fiala
Klavír, úterý – Eva Pavelková
LEGOrobotika (čt 17.30)
Dětský pěvecký sbor KS
Tanec hrou (5–6 let)
Kytara, Martin Bureš – individuální výuka, pondělí
LEGOrobotika (čt 16.00)
Individuální hudební lekce – klavír, ukulele, kytara, zpěv (Monika)