DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN - Klavír 3 - Přikrylová (6 - 15 let)

Termín bude teprve upřesněn. Přednostně pokračují žáci z minulého roku, ostatní jsou jen náhradníci na doplnění uvolněných termínů. Výuka je jak pro začátečníky, tak pro ty, co mají základy za sebou a mohou rovnou pracovat na rozvoji v pokročilejších skladbičkách.
Výuková hodina trvá 45 minut.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 6
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, středa
Fotoklub Líheň - ateliér 4
LEGO Mechanika (čt 14.00)
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, středa
Kytara - děti - Berenreiter
Ukulele - děti - Fiala
Klavír, pondělí – Eva Pavelková
Fotoklub Líheň - ateliér 2
Klavír/klávesy – individuální lekce, pokročilí (ANETA)