DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN - Klavír 4 (6 - 15 let)

Termín bude upřesněn.
Přednostně pokračují žáci z minulého roku, ostatní jsou jen náhradníci na doplnění uvolněných termínů. Výuka je jak pro začátečníky, tak pro ty, co mají základy za sebou a mohou rovnou pracovat na rozvoji v pokročilejších skladbičkách.
Výuková hodina trvá 45 minut.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 8
Chemie
Fotoklub Líheň - ateliér 7
Klavír – Alexander Penkov
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Klavír, úterý – Denis Dinga
Kytara – pokročilí (Petra)
Ateliér Kopretina
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Klavír/klávesy – individuální lekce, pokročilí (ANETA)