DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN - Míčové hry / mladší (6 - 8 let)

Kroužek s vyzvedáváním z družiny je pro děti které jsou v budově školy na Lyčkově náměstí, ostatní děti musí na kroužek přicházet samy. V kroužku si vyzkoušíme basketbal, fotbal, házená, volejbal, seznámíme se s pravidly a budeme se věnovat jednotlivým technickým dovednostem, abychom se ve hře zdokonalovali.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 15:15-16:00


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Mašata Matěj

Podobné

Chemie
Poznávání přírody
ZŠ LN - Sálová kopaná / starší
Kurz šití na stroji pro děti PO
ZŠ Chvaly - Míčové hry A
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
Modelářská kadetka (po)
Výtvarně-řemeslná dílna ST II 
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj