DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Míčové hry – mladší (6 - 8 let)

Kroužek s vyzvedáváním dětí z družiny, která se nachází v budově školy na Lyčkově náměstí, ostatní děti musí na kroužek přicházet samy. V kroužku si vyzkoušíme basketbal, fotbal, házená, volejbal, seznámíme se s pravidly a budeme se věnovat jednotlivým technickým dovednostem, abychom se ve hře zdokonalovali.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 15:15-16:00


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Mašata Matěj

Podobné

Chovatelství pro starší 4
Atletika – přípravka duhová
Modelářská přípravka (út)
Přípravka na Biologickou olympiádu
Vodácko-turistický oddíl – Vydry
Zábavná fyzika a chemie
ZŠ Chmelnice – Florbal 2.–3. třída (středa)
Stolní tenis
Chovatelství pro nejmladší 1
Výtvarně-řemeslná dílna ST I