DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ P. Strozziho - Míč. hry pro nejmenší (4 - 6 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nevýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Petra Strozziho, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Tvrdoň Jiří

Podobné

Převádění ze škol 
Chovatelství pro nejmladší 1
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Parádní věda 1 – Stanice techniků
Hudebně-taneční školička
Oddíl Pulci
Taoistická cvičení - harmonie, uvolnění
Tanec hrou 3–4 roky
Sportovní školička
Zahradnický kroužek pro mladší