DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ P. Strozziho – Míč. hry pro nejmenší (4 - 6 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nevýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorovou orientaci, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 15:30-16:30


Adresa a kontakt

ZŠ Petra Strozziho, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Tvrdoň Jiří

Podobné

Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Sportovní školička
Parádní věda 1 – Stanice techniků
Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění
Oddíl Pulci
Hudebně-taneční školička
Tanec hrou (3–4 roky)
Chovatelství pro nejmladší 1
Převádění ze škol 
Zahradnický kroužek pro mladší