DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ P. Strozziho - Míč. hry pro školáky (6 - 9 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nevýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro školáky. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 17:00-18:00


Adresa a kontakt

ZŠ Petra Strozziho, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Tvrdoň Jiří

Podobné

Geologie a mineralogie
Výtvarný ateliér (út 2)
Chovatelství s akvaristikou
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Ateliér textilní tvorby I
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Entomologie
Kajakářský oddíl Štiky
Kurz šití na stroji pro děti PO
Letečtí modeláři (út)