DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kašpárek – dětský divadelní kroužek (4 - 7 let)

Hlavním cílem kroužku je naučit děti uplatňovat své herecké schopnosti ve skupině, tedy naučit děti spolupráci při dialogu, pohybu a hrách s ostatními, dále rozvíjet v dětech představivost a fantazii, naučit je správnému mluvenému projevu, který bude korespondovat s hereckým pohybem. Veškeré činnosti probíhají pomocí her. Výstupem jsou dvě drobná představení – vánoční a závěrečné červnové.
Lektorka: Kristýna Kutílková, kristyna.kutilkova@email.cz


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 16:00-16:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 777 706 591.

Lektoři

Kristýna Kutílková

Podobné