DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kašpárek – dětský divadelní kroužek (4 - 7 let)

Od ledna s novým lektorem Lukášem Šnajdrem. Dramaťáček pro nejmenší – předškoláky, prvňáčky..., hrajeme si na divadlo. Aktivity probíhají přímo v našem divadelním sále.
Hlavním cílem kroužku je naučit děti uplatňovat své herecké schopnosti ve skupině, tedy naučit děti spolupráci při dialogu, pohybu a hrách s ostatními, dále rozvíjet v dětech představivost a fantazii, naučit je správnému mluvenému projevu, který bude korespondovat s hereckým pohybem. Veškeré činnosti probíhají pomocí her. Výstupem jsou dvě drobná představení – vánoční a závěrečné červnové.
Co můžete očekávat v období leden–červen: improvizační hry, spolupráci dětí, pantomimu, práci s rekvizitou, scénický pohyb, jevištní řeč, logopedie a rétorika.

Lektor: Milan Lukáš Šnajdr – režisér, scénárista, scénograf, lighting designer. Absolvent Vyšší odborné školy herecké v Praze, obor herectví a moderování. Je držitelem certifikátů: Jak na neukázněné dítě a Strategie řešení sociálně patologických jevů v zájmovém vzdělávání (akreditace MŠMT). Dlouhodobě vede zájmové kroužky, projekty předškolní i školní dramatiky, tvořivé dramatiky a uměleckého přednesu.

Informace a přihlášky: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz
Podrobné informace o programu předá na vyžádání lektor: snajdr.milan@gmail.com

 

 


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  min. 15 lekcí/pololetí
ÚT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Přihlášky: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 777 706 591.

Lektoři

Milan Lukáš Šnajdr

Podobné