DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Opona – dětský divadelní kroužek (13 - 18 let)

Dramatický kroužek určený starším dětem. Jeho cílem je naučit děti základům divadelní tvorby, která zahrnuje pestrou škálu činností:
*rozvoj smyslu pro interpretovaný text
*práce s prostorem/partnerem/rekvizitou
*práce s maskou
*základy hlasové techniky (rezonance, dýchání, intonace)
*základy pěvecké techniky 
*scénický pohyb, rytmika
*základy loutkoherectví
*práce s loutkou, předmětem
*základy stavby dramatu, tvorba dramatické situace
*logopedie, rétorika
*základy moderování, vedení a příprava rozhovoru
*kreativní rozvoj osobnosti 

Milan Lukáš Šnajdr
režisér, scénárista, scénograf, divadelní technik, lighting designer

Studoval Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, obor herectví a moderování. Je držitelem certifikátů: Jak na neukázněné dítě a Strategie řešení sociálně patologických jevů v zájmovém vzdělávání, oba certifikáty jsou akreditované osvědčení od MŠMT. Mezi lety 2009–2014 studoval popový a rockový zpěv, 2014–2015 studium jazzového zpěvu a 2015–2019 studium operetního a muzikálového zpěvu. Pracoval jako lektor pro společnost Kroužky.cz, kde byl lektorem dramatiky, logopedie a hlasové výuky. V letech 2013 až 2015 byl umělecký šéf souboru Free Time v plzeňském divadle Dialog. Podílel se na mnoha projektech ve společnosti Media Flash jako vedoucí audiovizuálního oddělení. Momentálně se věnuje režii a scenáristice na soukromých projektech po celé České republice, pedagogice předškolní i školní v oboru herectví, tvořivá dramatika a dramatika, umělecký přednes a působí jako hlasový poradce pro sólisty a sboristy.
 


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
Cena zahrnuje:  lekce 90 minut 1x týdně, 15 lekcí za pololetí
ÚT 17:00-18:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Informace o možnosti zařazení do souboru: nova@ddmpraha.cz, 777 706 591, 222 333 806

Lektoři

Lapáčková Alžběta
Milan Lukáš Šnajdr

Podobné