DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Opona – dětský divadelní kroužek (13 - 18 let)

Přijímáme nové členy!

Uzavřený divadelní soubor. I když je předpoklad, že kroužek pro starší děti navštěvují ti, kteří již mají s herectvím nějaké zkušenosti, přesto se zpočátku budeme věnovat základům jevištního herectví, to pak budeme ve všech směrech rozvíjet. Hlavním důraz kurzu bude kladen na jevištní řeč, pohyb a vcítění se do role. Kromě hereckých dovedností se budeme zabývat i prací s textem.
Kontakt na lektorku pro nové zájemce: Kristýna Kutílková, kristyna.kutilkova@email.cz


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
Cena zahrnuje:  lekce 90 minut 1x týdně, 15 lekcí za pololetí
ÚT 17:00-18:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Informace o možnosti zařazení do souboru: nova@ddmpraha.cz, 777 706 591, 222 333 806

Lektoři

Kristýna Kutílková
Kristýna Kutílková

Podobné