DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sunny English (zábavná angličtina) (4 - 6 let)

Angličtina pro děti od 4 do 6 let (děti z MŠ) metodou zážitkové výuky

Jazyková výuka zážitkem vychází z komunikačního přístupu k jazyku. Jejím cílem je uvádění teoretických znalostí v praxi a nabývání dovednosti cílovým jazykem mluvit, psát a rozumět slyšenému či psanému textu, přičemž veškeré jazykové prostředky: komponenty (slova) a způsob práce s nimi (gramatika) jsou k tomu prostředkem, nikoliv cílem samým.
Smyslem zážitkové výuky tedy je si jazyk osvojit, zažít. Vhodné jsou pro ni tedy modely situací, do kterých se mluvčí v běžném životě dostane (rolové hry, inscenační cvičení) a další aktivity, při nichž je jazyk potřebným nástrojem (tj. profesní, zájmové či tvůrčí činnosti).
Lektorka Bára má vystudované učitelství angličtiny (a též češtiny jako cizího jazyka), několik let pracovala jako pedagog ve Velké Británii. V DDM hl. m. Prahy vede jazykové projekty.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
ČT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Barbora Biňovcová, binovcova@ddmpraha.cz, 777925706

Lektoři

Biňovcová Barbora

Podobné

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) – út II
Balet 1
LEGOmechanika (st 17.00)
Družinka
CPD Červenožlutá Kostička
Pohybový slabikář – antilopy
Pastelka 2
Převod – klub – MŠ Pernerova / keramika
Sportovní školička
Hrátky rodičů s dětmi I.