DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dětský pěvecký sbor KS (6 - 15 let)

DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, otevírá nový kroužek dětského sborového zpěvu, Dětský pěvecký sbor Spektrum. Přihlásit se můžou děti ve věku 6-12 let (chlapci do mutace). Cílem je sestavit dětský sbor, který bude reprezentovat Karlínské Spektrum v rámci různých akcí během školního roku. V rámci kurzu je u dětí rozvíjena pěveká technika, která je adekvátní pro sborový zpěv a vedle toho budou rozvíjeny a prohlubovány znalosti z hudební teorie.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

ZŠ LN - Klavír 4
LEGO Mechanika (st 17.00)
LEGO Robotika (st 17.30)
Kytara - děti - Sitar
Klavír, úterý – Denis Dinga
ZŠ LN - Klavír 2 - Rojek
Kytara – pokročilí (Petra)
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
Klavír - děti - Řeřichová
Badminton I.