DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dospělý pěvecký sbor KS (15 - 99 let)

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy otevírá nový kroužek dospělého sborového zpěvu. Přihlásit se můžou dospělí od 18 let, po konzultaci s lektorem případně i mladší. Cílem je sestavit sbor, který bude reprezentovat Karlínské Spektrum v rámci různých akcí během školního roku. V rámci kurzu je u dospělých rozvíjena pěvecká technika, která je adekvátní pro sborový zpěv a vedle toho budou rozvíjeny a prohlubovány znalosti z hudební teorie.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
PO 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Mára Jan

Podobné

Individuální hudební lekce – klavír, ukulele, kytara, zpěv (Monika)
Fotoklub Líheň – ateliér 2
Klavír – Barbora Pirohovičová
Chemie Z2b
Fotoklub Líheň – ateliér 1
Šerm – historická sebeobrana (dospělí)
Kurz šití na stroji pro dospělé ČT
Chemie Z2a
Chemie Z1
Klavír, pátek – Jakub Horváth