DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna - dospělí - Navrátil (10 - 18 let)

Flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie - v klasické, filmové i populární hudbě.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8600 Kč
Cena za pol.: 4400 / 4400 Kč
ÚT 13:00-19:00
PO 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

ZŠ LN - Kytara individuál
Fotoklub Líheň - ateliér 1 
Flétna - děti - Hořejš
LEGO Robotika (st 17.30)
Ukulele - děti - Berenreiter
Kytara – začátečníci (Petra) – skupinka
Fotoklub Líheň - ateliér 2
Tanec hrou 5–6 let
Ukulele - děti - Fiala
Bicí - děti - Čurdová