DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - dospělí - Navrátil (19 - 99 let)


 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8600 Kč
Cena za pol.: 4400 / 4400 Kč
PO 13:00-19:00
ÚT 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Věž (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Klavír - Barbora Pirohovičová
Jóga pro dospělé
Zahradnický kroužek pro dospělé
Jemná jóga 60+
Klavír - dospělí - Ragchaa
Pěvecký sbor Dlouhomladí
Ukulele - dospělí - Sitar
Klavír – Alexander Penkov
Kytara - dospělí - Sitar