DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – dospělí – Navrátil (19 - 99 let)

Kroužek je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru. Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak obecné znalosti a žáci jsou vedeni k samostatné práci. Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8600 Kč
Cena za pol.: 4400 / 4400 Kč
PO 13:45-18:15
ÚT 13:45-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 2 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Jemná jóga 60+
Klavír – Alexander Penkov
Klavír – dospělí – Ragchaa
Klavír – Barbora Pirohovičová
Jóga pro dospělé
Zahradnický kroužek pro dospělé
Pěvecký sbor Dlouhomladí