DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Míčové hry 2 / Kollárova (6 - 9 let)

Termín konání je orientační, může být změněn.
Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play. 16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 17:30-18:30


Adresa a kontakt

VOŠE Kollárova 5, Praha 8
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 821

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér (út 1)
Oddíl Pulci
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
LEGOmechanika (čt 15.30)
Opona – dětský divadelní kroužek
Elektronika pro nejmenší (po 15.00)
Taneční přípravka I – MŠ Čínská
Výletník pro předškoláky
Výtvarný ateliér (pá 2)