DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Šachy – dospělí (18 - 99 let)

Královská hra pro přemýšlivé děti, ale i dospělé hráče. Cílem kurzu zejména pro děti není výchova šachových mistrů, ale všestranný rozvoj mentálních schopností, kritického a kreativního myšlení. Hra podporuje koncentraci, trpělivost, vytrvalost, schopnosti spojené s analyzováním a myšlením ve variantách. S nácvikem pohybu figur se děti přirozeně učí orientovat v prostoru a seznamují se s pojmy jako vodorovný, svislý, úhlopříčka. Během kurzu trénují svou pozornost a vytrvalost, aby dosahovaly příznivých výsledků při hře. Tyto vlastnosti jsou důležité i pro podávání dobrého výkonu ve škole. Děti procvičují schopnost rozhodnout se a nést za své rozhodnutí zodpovědnost. Výhodou je, že důsledky svého rozhodnutí poznají velmi rychle. Pochopí význam zásady "nejprve mysli, pak konej". Podání ruky na začátku i konci partie učí účastníky respektu k soupeři. Koná se 1x za 14 dní.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 300 Kč
Cena za pol.: 250 / 250 Kč
PO 17:00-21:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Multiklub (1. patro)
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Přibylová Růžena

Podobné

Převádění ze škol 
Jemná jóga 60+
Ranní jóga
Africké djembe – dospělí – středa