Dlouhomladí

Kroužky

ze všech poboček
ST
Ateliér textilní tvorby I
Obsahem kurzu je vedení dětí k aktivnímu zkoumání textilní tvorby. Budou inspirovány k hledání nápadů a jejich individuálnímu vyjádření různými výtvarnými prostředky, osobně prozkoumají barvy, ...
ST
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - čt
Hlavním cílem kroužku je posilování vzájemné vazby dítě-rodič/prarodič. Děti a rodiče pod vedením lektora vyrábějí jednoduché dřevěné hračky, které si poté odnesou domů. Kroužek rozvíjí jemnou ...
KS
ZŠ LN - Keramika / 1.-3. tř. / po / obs.
V keramické dílně pro děti vám nabízíme nejen rodinné prostředí, ale také zkušenost s vedením začátečníků. Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku, ...
ST
Malí kutilové(čt - kroužek ZŠ A.Čermáka)
Dřevěné hračky, krabičky, drobný nábytek i věci nevšední vyrábějí děti v našem kroužku Malí kutilové. Všechny výrobky zůstávají dětem, aby se z nich mohly radovat i doma. Kroužek pro ZŠ A. ...
KS
ZŠ LN - Výtvarka
Kroužek je i pro děti, které nechodí na ZŠ Lyčkovo náměstí. Kroužek rozvíjí výtvarnou představivost dětí i jejich manuální zručnost. Cílem není z nich vychovat "malé umělce", ale mladé lidi s tvůrčím ...

Akce

ze všech poboček
KS
Rozsvícení vánočního stromu v Karlíně
KK
Nedělní adventní výtvarné odpoledne
KS
Výtvarně-architektonická dílna
Navštívíme zajímavá místa v Karlíně, ukážeme si fotografie současných evropských měst a ta nás budou inspirovat pro vlastní architektonickou tvorbu. Společně zformujeme modelovou krajinu, navrhneme ...
KS
Adventní dílny v Karlínském Spektru
Každoroční vánoční tvoření, kde si můžete vyrobit vánoční dekorace a nechat se inspirovat. Nebude chybět výroba tradičních věnců, ozdob a nějaké té cukrovinky... Jednotlivé dílny budou brzy ...
KS
Mikuláš v Karlínském Spektru
Ten nejhodnější Mikuláš je ten náš, Spektrácký! I letos dorazí do Karlínského Spektra spolu s bohatou nadílkou, kterou hodlá rozdat mezi hodné kluky i holky. Velmi dobře si však pamatuje i hřích a ...

Články

ze všech poboček
ST
Modelářské aktivity
Bc. Ondřej Kozohorský, kozohorsky@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 879 Veškeré zájmové útvary pod hlavičkou "modelářů" jsou zaměřeny na rozvoj dětí v oblasti technického myšlení, jemné i hrubé motoriky a s tím spojené manuální (pracovní) zručnosti. Tedy důležité okruhy dětského rozvoje, které jsou v současnosti poněkud opomíjeny.
KS
Halloween 2016
Halloween 2016 v Karlínském Spektru si zasloužil na samém závěru lampionového průvodu pořádnou fireshow.
KS