Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Aktivity našeho ICMDuben 2018

 

Starej se o svý kolo

 

Ve středu 25. dubna od 17 hodin proběhne ve dvoře Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy akce Informačního centra mládeže: Starej se o svý kolo. Jedná se o rychlokurz a veřejnou dílnu pro děti od deseti let. Ty se zde naučí vše potřebné o údržbě kola: namazat řetěz, vyměnit prasklou duši, promazat kolo, zkontrolovat brzdy, nasadit spodní řetěz atd. Kdo si přiveze vlastní kolo, bude si moct vše vyzkoušet hned na místě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ročníku SOČ – Středoškolské odborné činnosti

 

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy ve spolupráci s MŠMT a Národním institutem pro další vzdělávání uspořádaly v pondělí 23. dubna od 9 hodin krajské kolo již 40. ročníku SOČ – Středoškolské odborné činnosti.
Tato prestižní soutěž je určena žákům všech typů středních škol, kteří chtějí změřit síly se svými vrstevníky a prokázat své znalosti a schopnosti v některém z osmnácti vědních oborů. Podmínkou účasti v soutěži je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou žák předloží k odbornému posouzení a obhájí před odbornou porotou.

 

 

Malé řečniště

 

Mluvit před lidmi, vyjádřit se, formulovat myšlenky, zaujmout... Jednodenní workshop projevu pro žáky 7.–9. tříd, který se uskutečnil 16. dubna na Stanici techniků DDM hl.m. Prahy v Podbabě dopadl výborně, můžeme se těšit na další. Termíny budou vždy s předstihem zveřejněny na stránkách www.icmpraha.cz

 

 

 

 

 

Mozaika vzpomínek

 

Ve čtvrtek 5. dubna proběhlo v projektu Mozaika vzpomínek, který vznikl v našem ICM, pilotní setkání pamětníků a dětí na ZŠ náměstí Svobody. Manželé Křížovi zde hovořili o životě za komunismu v 70. a 80. letech minulého století a o disidenství.
Téma děti velmi zaujalo, což bylo znát i z následující debaty.
Zcela jistě brzy navážeme dalšími setkáními.  

 

 

Březen 2018

 

Knihu za knihu

 

U příležitosti blížícího se Měsíce knihy jsme připravili velkou výměnu knih.
Velké množství knih, které jste přinesli mezi 12. a 21. březnem do recepci Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, jsme dali do koloběhu. 
Ve středu 21. března proběhlo od 15.30 do 17.30 příjemné odpoledne s knížkami, hudbou a čtením.
Touto akcí jsme se začali podílet na koloběhu knih, který je přínosný pro všechny z nás.

 

 

 

 

Konference vzdělávání pro budoucnost

 

V termínu 2.-3. března proběhla na ČVUT Konference vzdělávání pro budoucnost. Na akci, kterou pořádala Menza probíhalo mezi velkým množstvím přednášek a seminářů o alternativním, neformálním a zájmovém vzdělávání i velké množství workshopů. Centrum podpory nadání mělo na konderenci stánek a PaVěda neboli Parádní věda se zde prezentovala v rámci workshopů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 2018

 

 

Dejte vysvědčení k ledu

 

V pátek 2. února se na Letenské pláni uskutečnila akce DDM hl. m. Prahy "Dejte vysvědčení k ledu", na níž se podílelo i naše ICM.
Více se o ní dozvíte na tomto odkaze:
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/5363-48865-dejte-vysvedceni-k-ledu.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 2018

Centrum podpory nadání

ICM rozšířilo svou činnost o práci s nadanými dětmi. K našemu týmu se připojila psycholožka Mgr. Anna Štindlová, která bude poskytovat psychologické poradenství nadaným dětem  a dětem s individuálními zvláštnostmi a jejich rodičům. 

Dále nabízí konzultace pro pedagogy pracující s nadanými žáky. Pro žáky posledních ročníků ZŠ a studenty středních škol také nabízí možnost psychologického vyšetření se zaměřením na volbu další vzdělávací cesty. Pokud máte zájem o spolupráci s naši psycholožkou, stačí napsat sms nebo e-mail. Kontakty: anna.stindlova@ddmpraha.cz, 776 886 949.  

Projekt rozjíždíme na vybraných osmi základních školách, ale schůzku si může domluvit kdokoli. V týmu pracuje i editorka a korektorka Mgr. Štěpánka Friedrichová, která se kromě editační činnosti zaměřuje i na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka.
Program pro nadané děti ale nezahrnuje jen žáky vyšších ročníků. Pro menší děti nabízíme velmi zajímavé kroužky PaVědy neboli parádní vědy, kde se hravou formou dozvědí, o čem vlastně chemie, biologie a fyzika jsou. Mohou se věnovat i geologii a geografii nebo si vyzkoušet něco z techniky a mechaniky. Dále se v našem DDM uskutečňují pravidelně víkendové workshopy či interaktivní dílny. Děti, které projeví zájem o tyto aktivity, jsou následně připravovány na odborné soutěže a olympiády, kde se pravidelně umisťují na předních pozicích.

Tyto aktivity zaštiťuje Mgr. Zuzana Chabová, na kterou se můžete v případě zájmu obracet.
Více o novinkách našeho ICM a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na: www.icmpraha.cz

ICM aktivity leden - prosinec 2017

Činnost ICM byla propagována na akcích organizovaných DDM hl. m. Prahy

Vlastní propagaci zajišťoval pověřený pedagog, který rozdával letáček s kontakty a informoval zájemce o činnosti ICM. Zároveň bylo viditelně umístěno logo ICM.

Výčet některých akcí, kde bylo ICM propagováno:

Masopust –  oblíbená a velice navštěvovaná akce na Karlínském náměstí (Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy)
Velikonoční dílny –  tematicky zaměřená akce (všechna střediska)
Čarodějnice na Ladronce –  tematicky zaměřená akce ve spolupráci s Městskou částí Praha 6
Otevření – hudební festival k zahájení školního roku (Stanice techniků DDM hl. m. Prahy)
Klamovka dokořán – akce pro náctileté (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)
Medobraní – tematicky zaměřené odpoledne na Stanici přírodovědců (Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy)
Ladronkafest – festival na Ladronce v Praze 6 zaměřený na širokou veřejnost
Klamfest – festival v Klubu Klamovka a přilehlém parku pro náctileté (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)
Street Happening of Karlin – pokus o kytarový rekord v Karlíně (Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy)
Dyskorunka –  tematická akce ve spolupráci s DYC-centrem (Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy)
Divadelní Šestkafest – divadelní přehlídka (Stanice techniků DDM hl. m. Prahy)
Improzápas – divadelní představení založeno na improvizaci (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)

ICM aktivity říjen – prosinec 2016

1. Činnost ICM byla propagována na akcích organizovaných DDM hl. m. Prahy

Vlastní propagaci zajišťoval pověřený pedagog, který rozdával letáček s kontakty a informoval zájemce o činnosti ICM. Zároveň bylo viditelně umístěno logo ICM.

Výčet některých akcí, kde bylo ICM propagováno:
Otevření – hudební festival k zahájení školního roku (Stanice techniků DDM hl. m. Prahy)
Klamovka dokořán – akce pro náctileté (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)
Medobraní – tematicky zaměřené odpoledne na Stanici přírodovědců (Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy)
Ladronkafest – festival na Ladronce v Praze 6 zaměřený na širokou veřejnost
Klamfest – festival v Klubu Klamovka a přilehlém parku pro náctileté (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)
Street Happening of Karlin – pokus o kytarový rekord v Karlíně (Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy)
Divadelní Šestkafest – divadelní přehlídka (Stanice techniků DDM hl. m. Prahy)
Improzápas – divadelní představení založeno na improvizaci (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)

2. Pracovníci ICM spolupracovali při realizaci výstav mladých talentů ve Fotogalerii Juliska:
Hranice prostoru a Hlavní nádraží

3. Prezentace činnosti ICM probíhala i při akreditovaných vzdělávacích aktivitách nabízených pro pedagogy:
Z. Krákora – Kdo si hraje, nezlobí
Vzdělávání externích pedagogů
P. Rampas – Řešení konfliktů
D. Chladová – Artefiletika
O. Medlíková – Vyjednávání
Vzdělávání externích pedagogů lektorským týmem DDM HMP.

4. Prezentace činnosti ICM proběhla i na soutěži 
Řečniště – zaměřené na rétorické dovednosti žáků středních škol.

5. V rámci poradenské a informační činnosti ICM se konaly exkurze studentů středních a vysokých škol, probíhaly konzultace s žáky a pedagogy středních škol týkající se soutěže SOČ, uskutečnil se seminář na téma „Jak psát a obhájit práci SOČ“, přípravné kurzy na školy uměleckého směru.

6. V rámci individuálního poradenství probíhalo doučování z českého jazyka.

7. Uskutečnily se výukové programy pro školy zaměřené na finanční gramotnost, poznávání Prahy a přírodovědné a technické obory, profi-orientace.

8. Spontánní aktivity v ICM: v průběhu školního roku a části prázdnin byla nabídnuta klientům možnost kopírování a získávání informací na internetu a od pracovníků ICM – vše zdarma.

Tiskové zprávy
Knihu za knihu Mozaika vzpomínek Malé řečniště Starej se o svý kolo
Mezigenerační projekty
V tvůrčím, komunitním prostředí bylo jen přirozené rozšířit nabídku aktivit napříč generacemi.
Spolupráce s pedagogickou fakultou
ICM DDM hl. m. Prahy již několik let spolupracuje se středními a vysokými školami. Především se školami pedagogicky zaměřenými, jejichž studenti k nám přichízejí na exkurze a také si u nás plní studentské praxe.
Organizace, které podporujeme

Naše ICM spolupracuje v rámci výměny studentů s Česko-německým fondem budoucnosti, s neziskovou organizací Tamjdem, s organizací Your Chance, Hnutím brontosaurus, Nadací Via, časopisem Umění darovat, podporujeme Hit Hit a jejich knihu Odposlechnuto v Praze, Evropskou informační síť pro mládež Eurodesk a další.

Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání nabízí systém práce s nadanými dětmi - cílenou, dlouhodobou podporu studentům, rodičům i pedagogům. Díky tvůrčímu a všestrannému prostředí středisek DDM hl. m. Prahy může díky CPN zájmová činnost získat rozsah celoživotního vzdělávání. www.podporanadani.cz