DDM hl. m. Prahy
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
přihlášení (kroužky, tábory)

Aktivity našeho ICMICM aktivity říjen – prosinec 2016

1. Činnost ICM byla propagována na akcích organizovaných DDM hl. m. Prahy

Vlastní propagaci zajišťoval pověřený pedagog, který rozdával letáček s kontakty a informoval zájemce o činnosti ICM. Zároveň bylo viditelně umístěno logo ICM.

Výčet některých akcí, kde bylo ICM propagováno:
Otevření – hudební festival k zahájení školního roku (Stanice techniků DDM hl. m. Prahy)
Klamovka dokořán – akce pro náctileté (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)
Medobraní – tematicky zaměřené odpoledne na Stanici přírodovědců (Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy)
Ladronkafest – festival na Ladronce v Praze 6 zaměřený na širokou veřejnost
Klamfest – festival v Klubu Klamovka a přilehlém parku pro náctileté (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)
Street Happening of Karlin – pokus o kytarový rekord v Karlíně (Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy)
Divadelní Šestkafest – divadelní přehlídka (Stanice techniků DDM hl. m. Prahy)
Improzápas – divadelní představení založeno na improvizaci (Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy)

2. Pracovníci ICM spolupracovali při realizaci výstav mladých talentů ve Fotogalerii Juliska:
Hranice prostoru a Hlavní nádraží

3. Prezentace činnosti ICM probíhala i při akreditovaných vzdělávacích aktivitách nabízených pro pedagogy:
Z. Krákora – Kdo si hraje, nezlobí
Vzdělávání externích pedagogů
P. Rampas – Řešení konfliktů
D. Chladová – Artefiletika
O. Medlíková – Vyjednávání
Vzdělávání externích pedagogů lektorským týmem DDM HMP.

4. Prezentace činnosti ICM proběhla i na soutěži 
Řečniště – zaměřené na rétorické dovednosti žáků středních škol.

5. V rámci poradenské a informační činnosti ICM se konaly exkurze studentů středních a vysokých škol, probíhaly konzultace s žáky a pedagogy středních škol týkající se soutěže SOČ, uskutečnil se seminář na téma „Jak psát a obhájit práci SOČ“, přípravné kurzy na školy uměleckého směru.

6. V rámci individuálního poradenství probíhalo doučování z českého jazyka.

7. Uskutečnily se výukové programy pro školy zaměřené na finanční gramotnost, poznávání Prahy a přírodovědné a technické obory, profi-orientace.

8. Spontánní aktivity v ICM: v průběhu školního roku a části prázdnin byla nabídnuta klientům možnost kopírování a získávání informací na internetu a od pracovníků ICM – vše zdarma.