Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Cena Gratias TibiCena Gratias Tibi (=Děkuji Tobě) byla poprvé udělována v roce 2014. Oceňuje mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit. V poslední době o sobě mladí lidé dávají stále více vědět a objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí právě oni. Chceme jim dát najevo, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si jich za to.
Zdroj: http://www.gratiastibi.cz/
Datum: 13. 4. 2018
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová