Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Centrum podpory nadáníICM rozšířilo svou činnost o práci s nadanými dětmi. K našemu týmu se připojila psycholožka Mgr. Anna Štindlová, která bude poskytovat psychologické poradenství nadaným dětem  a dětem s individuálními zvláštnostmi a jejich rodičům. 

Dále nabízí konzultace pro pedagogy pracující s nadanými žáky. Pro žáky posledních ročníků ZŠ a studenty středních škol také nabízí možnost psychologického vyšetření se zaměřením na volbu další vzdělávací cesty. Pokud máte zájem o spolupráci s naši psycholožkou, stačí napsat sms nebo e-mail. Kontakty: anna.stindlova@ddmpraha.cz, 776 886 949.  

S Aničkou spolupracuje Dis. Lucie Silná, která se zaměřuje nejen na základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb, ale hlavně pomáhá dětem zorientovat se v nepřeberné nabídce středních škol a s jejich následným výběrem. Všem žákům osmých a devátých tříd tedy můžeme poskytnout kvalifikované kariérní poradenství.

Projekt rozjíždíme na vybraných osmi základních školách, ale schůzku si může domluvit kdokoli. V týmu pracuje i editorka a korektorka Mgr. Štěpánka Friedrichová, která se kromě editační činnosti zaměřuje i na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka.
Program pro nadané děti ale nezahrnuje jen žáky vyšších ročníků. Pro menší děti nabízíme velmi zajímavé kroužky PaVědy neboli parádní vědy, kde se hravou formou dozvědí, o čem vlastně chemie, biologie a fyzika jsou. Mohou se věnovat i geologii a geografii nebo si vyzkoušet něco z techniky a mechaniky. Dále se v našem DDM uskutečňují pravidelně víkendové workshopy či interaktivní dílny. Děti, které projeví zájem o tyto aktivity, jsou následně připravovány na odborné soutěže a olympiády, kde se pravidelně umisťují na předních pozicích.
Tyto aktivity zaštiťuje Mgr. Zuzana Chabová, na kterou se můžete v případě zájmu obracet.
Více o novinkách našeho ICM a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na: www.icmpraha.cz
Datum: 20. 1. 2018
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová