Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

ICM poskytuje pro zájemce základní sociální služby

Součástí služeb ICM je také základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb. 
Pomáháme zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytujeme kontakty na konkrétní organizace.
Nabízíme pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce...)

Individuální poradenství pro žáky, studenty i dospělé (bezplatné)
Nespokojení žáci základních a středních škol
Poradíme všem žákům a studentům, kteří mají výukové problémy, nejsou spokojeni se studijním oborem, se školou, se vztahy doma nebo s kamarády.

Žáci závěrečných ročníků základních škol
Informujeme žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují jakou střední školu nebo jaký studijní obor studovat po základní škole o veškerých možnostech studia na středních školách. Doporučíme zda vybrat všeobecné vzdělání na gymnáziu, odborné vzdělání na střední odborné škole nebo středním odborném učilišti. O těchto otázkách je důležité vážně přemýšlet od 8. ročníku.

Žáci závěrečných ročníků středních škol
Zkonzultujeme s žáky středních škol kam se nasměrovat po maturitě, zda pro ně bude vhodnější vysoká nebo vyšší odborná škola nebo zda by bylo užitečné věnovat se studiu jazyků na jazykové škole. Zajímat se o tyto otázky v posledním ročníku střední školy je pozdě. Příprava na přijímací zkoušky většiny oborů vysokých škol musí začít dříve.

Dospělí zájemci o doplnění vzdělání
Se všemi dospělými, kteří si potřebují doplnit vzdělání, probereme, jaké možnosti vzdělávání při zaměstnání náš vzdělávací systém poskytuje. Zjistíme, zda chce klient získat vyšší stupeň vzdělání nebo má zájem o rekvalifikaci v jiném oboru. Vyhledáme, které školy nabízejí studium při zaměstnání a které obory je možno na těchto školách studovat, jakého zaměření jsou nabízené rekvalifikační kurzy a které instituce je poskytují.

Nezaměstnaní a další zájemci o práci
Pomůžeme těm, kteří hledají zaměstnání zorientovat se na trhu práce, zvolit pracovní místo odpovídající jejich vzdělání a zaměření. Naučíme je jak napsat životopis, jak sestavit motivační dopis, jak prezentovat sebe sama při výběrovém řízení.

Všichni, kteří chtějí prožít volný čas aktivně a příjemně
Informujeme všechny zájemce z řad dětí, teenagerů, jejich rodičů i prarodičů o stávajících možnostech jak, kde, kdy a za kolik se mohou pobavit, poučit, najít nové přátele. Vybereme pro ně vhodný zájmový kroužek, sportovní oddíl nebo vzdělávací kurz.

Otevřeno:
pondělí–čtvrtek od 12 do 17 hodin
pátek 10–15 hodin

Také by vás mohlo zajímat:

 • Velikonoční výlet

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • S přírodovědcem na cestách – Afrika

  VÍCE INFORMACÍ
 • Masopust v Cipískovi

  VÍCE INFORMACÍ