Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Krajské kolo SOČV pondělí 23. dubna proběhl v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy jubilejní 40. ročník SOČ – Středoškolské odborné činnosti. 
Tato prestižní soutěž je určena žákům všech typů středních škol, kteří chtějí změřit síly se svými vrstevníky a prokázat své znalosti a schopnosti v některém z osmnácti vědních oborů. 
Letošní ročník byl jubilejní i co se týká počtu prací, protože se jich sešlo celkem 105.
Vše probíhalo ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, takže z většiny studentů po chvíli opadla nervozita a soutěž si mohli užít.
Dům dětí a mládeže pořádá SOČ ve spolupráci s MŠMT a Národním institutem pro další vzdělávání.
Datum: 25. 4. 2018
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová